Rijksoverheid Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Aanvraag veiligheidsonderzoek

Inloggen

U bent door uw (toekomstige) werkgever via e-mail uitgenodigd om ten behoeve van een uit te voeren veiligheidsonderzoek een Opgave persoonlijke gegevens (OPG) online in te vullen. Hiertoe dient u eerst via DigiD in te loggen met een extra controle via sms. Hiervoor moet de 'extra sms-controle' geactiveerd zijn in Mijn DigiD. Als u de OPG volledig ingevuld heeft, dan kunt u die met uw DigiD digitaal ondertekenen en vervolgens verzenden.

Indien u niet beschikt over een DigiD, dan kunt u die hier aanvragen en inloggen als u uw DigiD heeft verkregen. Houdt u rekening met een termijn van maximaal 5 dagen voor het ontvangen van de activeringscode van uw aangevraagde DigiD en/of voor de extra sms-controle.

Let op: Indien van toepassing dient uw eventuele partner de OPG ook te ondertekenen. Uw partner dient hiertoe ook te beschikken over DigiD inclusief sms-controle. Mocht u de OPG niet online in kunnen of willen vullen, dan kunt u van www.aivd.nl een pdf-versie van de benodigde OPG (categorie A, B of C) downloaden, via de PC invullen en per post verzenden. U dient dan wel uw (toekomstige) werkgever hierover te informeren. Mocht inloggen via DigiD niet lukken, kijk dan op www.digid.nl voor meer informatie over het gebruik van DigiD.